Hawaii Fish Guide

​Achilles-Tang-_Paku-Ikui_

​Achilles-Tang-_Paku-Ikui_

Albacore

Albacore

Arc-Eyed-Hawkfish---'Pili-Koa'

Arc-Eyed-Hawkfish—‘Pili-Koa’

Banded-nose-Parrotfish---'Uhu'

Banded-nose-Parrotfish—‘Uhu’

Bandit-Angelfish

Bandit-Angelfish

Barracuda---'Kaku'

Barracuda—‘Kaku’

Barred-Spiney-Puffer-('o'opu-kawa)

Barred-Spiney-Puffer-(‘o’opu-kawa)

Bigeye-Emperor

Bigeye-Emperor

Bird-Wrasse-_Hinalea-I-Iwi_

Bird-Wrasse-_Hinalea-I-Iwi_

Bird-Wrasse-(Male)---'Hinalea-Aki-Lolo'

Bird-Wrasse-(Male)—‘Hinalea-Aki-Lolo’

Black-banded-Wrass---'Hilu'

Black-banded-Wrass—‘Hilu’

Black-banded-Goatfish---'Moano'

Black-banded-Goatfish—‘Moano’

Black-tailed-Snapper

Black-tailed-Snapper

Black-tip-Reef-Shark

Black-tip-Reef-Shark

BlackBrown-Grouper

BlackBrown-Grouper

Blue-Boxfish-(Male)

Blue-Boxfish-(Male)

Blue-mottled-Parrotfish---'Uhu'

Blue-mottled-Parrotfish—‘Uhu’

Blue-Crevalle-_Ulua_

Blue-Crevalle-_Ulua_

Blue-Parrot-Fish-_Uhu_--Male

Blue-Parrot-Fish-_Uhu_–Male

Blue-striped-pipefish

Blue-striped-pipefish

Blue-spotted-Cowfish---'Makukana'

Blue-spotted-Cowfish—‘Makukana’

Bluefin-Trevally---'Omilu'

Bluefin-Trevally—‘Omilu’

Bluespine-Unicornfish

Bluespine-Unicornfish

Bluefin-TunaBlack-Tuna

Bluefin-TunaBlack-Tuna

Bluespotted-Grouper

Bluespotted-Grouper

Bluestripe-Butterfly-_Lau-Hau_

Bluestripe-Butterfly-_Lau-Hau_

BonitoLittle-Tuna

BonitoLittle-Tuna

Bottlenose-Dolphin

Bottlenose-Dolphin

Brighteye-Damselfish

Brighteye-Damselfish

Broadbill-Swordfish

Broadbill-Swordfish

Brown-Filefish---'O'lili-Lepa'

Brown-Filefish—‘O’lili-Lepa’

Brown-spotted-Filefish---'O'ili'

Brown-spotted-Filefish—‘O’ili’

Convict-Fish

Convict-Fish

Convict-Tang-_Manini_

Convict-Tang-_Manini_

Cornetfish

Cornetfish

Crosshatch-Triggerfish

Crosshatch-Triggerfish

Damsel-_Alo'ilo'i_

Damsel-_Alo’ilo’i_

Dorado---'Mahi-Mahi'

Dorado—‘Mahi-Mahi’

Eight-lined-Wrasse

Eight-lined-Wrasse

Fan-tailed-Filefish-('o'ili-'uwi'-uwi)

Fan-tailed-Filefish-(‘o’ili-‘uwi’-uwi)

Fantail-Filefish-_O'ili'-Uwi'-Uwi_

Fantail-Filefish-_O’ili’-Uwi’-Uwi_

fish-hawaii

fish-hawaii

Fisher's-Angelfish

Fisher’s-Angelfish

Flame-Angelfish-1

Flame-Angelfish-1

Flyingfish--'Malolo'

Flyingfish–‘Malolo’

Four-lined-Wrasse

Four-lined-Wrasse

Fourspot-Butterfly-_Lau-Hau_

Fourspot-Butterfly-_Lau-Hau_

Freckled-Hawkfish---'Pili-Koa'

Freckled-Hawkfish—‘Pili-Koa’

Frogfish

Frogfish

Giant-Trevally---'Ulua'

Giant-Trevally—‘Ulua’

Grean-Sea-Turtle

Grean-Sea-Turtle

Hawaiian-Coral-Butterfly---'Lauhau'

Hawaiian-Coral-Butterfly—‘Lauhau’

Hawaiian-Lionfish-(nohu)

Hawaiian-Lionfish-(nohu)

Hawaiian-Monk-Seal

Hawaiian-Monk-Seal

Hawaiian-Surgeon-Fish

Hawaiian-Surgeon-Fish

Hawksbill-Turtle

Hawksbill-Turtle

Hogfish

Hogfish

Humpback-Whale

Humpback-Whale

Juvenile-Yellow-tail-Wrasse-_Lolo_

Juvenile-Yellow-tail-Wrasse-_Lolo_

Kupipi

Kupipi

Limon-(Milletseed)-Butterfly-_Lau-Wiliwili_

Limon-(Milletseed)-Butterfly-_Lau-Wiliwili_

Lionfish-_Nohu_

Lionfish-_Nohu_

Long-finned-Razorfish---'Laenihi'

Long-finned-Razorfish—‘Laenihi’

Long-tail-Filefish-(loulu)

Long-tail-Filefish-(loulu)

Longnose-Butterfly-_Lau-Wiliwili-Nukunuku-OiOi_

Longnose-Butterfly-_Lau-Wiliwili-Nukunuku-OiOi_

Magpie-Morwong

Magpie-Morwong

Malamalama---'Hilu'

Malamalama—‘Hilu’

Manta-Ray

Manta-Ray

Moorish-Idol-_Kihi-Kihi_

Moorish-Idol-_Kihi-Kihi_

Needle-Fish-_A'ha_

Needle-Fish-_A’ha_

Octopus

Octopus

Old-Lady-Wrass--'Hinalea-Lua-nine'

Old-Lady-Wrass–‘Hinalea-Lua-nine’

Orange-spined-Tang

Orange-spined-Tang

Ornate-Butterfly-_Kikakapu_

Ornate-Butterfly-_Kikakapu_

Ornate-Wrasse-_Pa'-awela_

Ornate-Wrasse-_Pa’-awela_

Pacific-Gregory

Pacific-Gregory

Painted-Triggerfish

Painted-Triggerfish

Pearlscale-Razorfish

Pearlscale-Razorfish

Pebbled-Butterfly---'Lauhau'

Pebbled-Butterfly—‘Lauhau’

Pennantfish---'Kihikihi'

Pennantfish—‘Kihikihi’

Picasso-Triggerfish

Picasso-Triggerfish

Pinktail-Triggerfish

Pinktail-Triggerfish

Potter's-Angelfish

Potter’s-Angelfish

PurpleYellowfin-Surgeonfish---'Pualu'

PurpleYellowfin-Surgeonfish—‘Pualu’

Pygmy-Killer-Whale

Pygmy-Killer-Whale

Pyramid-Butterfly-(kihikihi)

Pyramid-Butterfly-(kihikihi)

Racoon-Butterfly-_Kikakapu-Kapuhili_

Racoon-Butterfly-_Kikakapu-Kapuhili_

Rainbow-Butterfly-_Lau-Hau_

Rainbow-Butterfly-_Lau-Hau_

Rainbow-Cleaner-Wrasse_Hinlea

Rainbow-Cleaner-Wrasse_Hinlea

Rainbow-Runner---'Kamanu'

Rainbow-Runner—‘Kamanu’

Rectangular-Triggerfish-(version-2.0)---'Humu-humu-nuku-nuku-apua'a'

Rectangular-Triggerfish—-‘Humu-humu-nuku-nuku-apua’a’

Red-lipped-parrotfish-(uhu)

Red-lipped-parrotfish-(uhu)

Red-Parrot Fish

Red-Parrot Fish

Red-Shoulder-WrassBelted-Wrasse---'Omaka'

Red-Shoulder-WrassBelted-Wrasse—‘Omaka’

Red-Snapper---'Onaga'

Red-Snapper—‘Onaga’

Red-tail-Wrasse

Red-tail-Wrasse

Redshoulder-Tang-Olive-Surgeonfish---'Na'ena'e'

Redshoulder-Tang-Olive-Surgeonfish—‘Na’ena’e’

Reticulated-Butterflyfish-(Kapuhili)

Reticulated-Butterflyfish-(Kapuhili)

Saddle-Wrasse-_Hinalea-Lauwili_

Saddle-Wrasse-_Hinalea-Lauwili_

Saddleback-Butterfly---'Kapuhili'

Saddleback-Butterfly—‘Kapuhili’

Sailfin-Tang

Sailfin-Tang

Sailfish

Sailfish

Scarlet-Wrasse-

Scarlet-Wrasse-

Sea-Horse

Sea-Horse

Sergent-Major-_Mamo_

Sergent-Major-_Mamo_

Short-spined-Scorpionfish-(nohu)

Short-spined-Scorpionfish-(nohu)

Shrimpfish

Shrimpfish

Skipjack

Skipjack

Snowflake-Wrasse---''Opule,-hilu'

Snowflake-Wrasse—”Opule,-hilu’

Spinner-Dolphin

Spinner-Dolphin

Spiny-Puffer

Spiny-Puffer

Spotted-Dolphin

Spotted-Dolphin

Spotted-Eagle-Ray

Spotted-Eagle-Ray

Spotted-Puffer-(version-2.0)---'Opu-Hue'

Spotted-Puffer—-‘Opu-Hue’

Spotted-Unicornfish---'Kala'

Spotted-Unicornfish—‘Kala’

Squirrel-fish-_Menpachi_

Squirrel-fish-_Menpachi_

Stareye-Parrotfish---'Uhu'

Stareye-Parrotfish—‘Uhu’

Striped-Marlin---'A'u'

Striped-Marlin—‘A’u’

Striped-Squirrelfish-_Ala-Ihi_

Striped-Squirrelfish-_Ala-Ihi_

Sunset-Wrasse---'Hinalea'

Sunset-Wrasse—‘Hinalea’

Call Now Button